Verwijzing,

Tarieven & Vergoedingen

T 0416 344 774

Verwijzing, tarieven en vergoedingen

Verwijzing

 

Een verwijzing van huisarts of specialist mag, maar is niet noodzakelijk.

 

De zesjarige studie osteopathie in combinatie met een doorgaans paramedische opleiding maakt dat een osteopaat een gedegen onderzoek kan verrichten en zelf kan bepalen of een klacht osteopatisch behandeld kan worden, dan wel verwezen moet worden naar huisarts of specialist.

 

Echter osteopathie is een complementaire geneeswijze en een osteopaat is geen vervanger van de huisarts of anderszins.

 

De tendens is wel dat huisartsen en specialisten steeds vaker verwijzen naar een osteopaat.

 

Het beschikken over actuele medische informatie kan van belang zijn voor de behandeling.

Daarom kan het voorkomen dat medische gegevens worden opgevraagd bij huisarts of specialist.

Ook kan een osteopaat in contact treden met uw huisarts of specialist om hem op de hoogte

te brengen van het verloop van uw klachten.

 

Tarieven

 

Tarieven per 01-04-2023:

 

De behandelingsduur varieert van 25 tot 45 minuten

Normaal consult: € 98,-

Kort consult: € 70,-

 

De behandelingen dienen aan het eind van ieder consult middels pin of contant te worden voldaan.

U krijgt een factuur met de betalingsbevestiging mee, die u kunt gebruiken voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

 

Vergoedingen

 

Nagenoeg alle zorgverzekeraars hebben osteopathie in het aanvullende pakket opgenomen en vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk. Wij adviseren om hiernaar vooraf te informeren bij uw ziektekostenverzekeraar. De kosten vallen buiten het eigen risico van de basisverzekering. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk.

Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie treft u een overzicht aan van de vergoedingen van de diverse zorgverzekeraars. Alle osteopaten die werkzaam zijn in onze praktijk, staan geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en zijn ingeschreven in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

 

Klik hier voor het vergoedingenoverzicht van 2023 >

Klik hier voor de algemene voorwaarden CB SER >

 

Hebt u vragen of wilt u dat wij terugbellen?

MAAK EEN AFSPRAAK

√  Persoonlijke aanpak

√  Snel resultaat

√  Kort behandeltraject

√  Geen verwijzing nodig

√  Vergoeding uit aanvullende verzekering

Maak een afspraak

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl