Disclaimer

T 0416 344 774

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Pim Klerkx Osteopathie. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Pim Klerkx Osteopathie kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Pim Klerkx Osteopathie kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

 

Privacy verklaring

Log-files

Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Pim Klerkx Osteopathie behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Pim Klerkx Osteopathie kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals traffic- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Pim Klerkx Osteopathie nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

 

Gebruik van cookies

De website van Pim Klerkx Osteopathie maakt op dit moment geen gebruik van 'cookies', maar gaat dit in de toekomst waarschijnlijk wel doen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van Pim Klerkx Osteopathie garanderen.

 

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Pim Klerkx Osteopathie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Pim Klerkx Osteopathie wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

WORDT MIJN BEHANDELING VERGOED?

√  Persoonlijke aanpak

√  Snel resultaat

√  Kort behandeltraject

√  Geen verwijzing nodig

√  Vergoeding uit aanvullende verzekering

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl

Grotestraat 21a
5141  JM   Waalwijk  
T 0416 344 774 
E
info@osteopathiepimklerkx.nl